جشنواره تابستانه داغ تلویزیون سامسونگ تخفیف نقدی تا 140.00.000 ریال

خانواده بزرگ و خریداران محترم تلویزیون های سامسونگ می توانند از18  تیر ماه 1396 با خرید تلویزیون های سامسونگ مطابق با جدول زیر، تخفیف نقدی دریافت نمایند. این جشنواره صرفا برای مدلهای مذکور در سراسر کشور می باشد.

بدیهی است که این جشنواره برای مدت محدود اعتبار دارد و شرکت هر زمان که صلاح بداند امکان توقف جشنواره برای یک مدل یا تمامی مدل ها را خواهد داشت.

مدل تلویزیون

مقدار تخفیف نقدی به ریال

43K5850

1,000,000

43M5850

1,000,000

48K5850

1,250,000

48M5850

1,250,000

43K5890

1,000,000

43M5890

1,000,000

49K5890

1,750,000

49M5890

1,750,000

49K5950

1,750,000

49M5950

1,750,000

49K6960

1,750,000

49M6960

1,750,000

49K6965

1,750,000

49M6965

1,750,000

49KU7975

2,000,000

49MU7975

2,000,000

50KU7970

2,000,000

50MU7970

2,000,000

55K5890

2,000,000

55M5890

2,000,000

55KU7970

2,000,000

55MU7970

2,000,000

55KU7975

2,500,000

55MU7975

2,500,000

55KS8985

3,000,000

55MS8985

3,000,000

55MS9995

5,000,000

60KU7970

3,000,000

60MU7970

3,000,000

70KU7970

15,000,000

70MU7970

15,000,000

88KS9800

140,000,000

 


LiveZilla Live Chat Software