پرنسلی

جدید
جدید
198,000 تومان

توان 1000 واتنوع موتور DCسیستم تولید یون منفیقابلیت تولید باد سرد برای تثبیت حالت موحلقه اتصال به دیوار برای استفاده راحتدارای 9 سری با کاربردهای متنوع

LiveZilla Live Chat Software