مایکروویو

جدید
جدید
3,980,000 تومان

تکنولوژی تابش جهت امواج CRSجوجه گردان افقیزمان بندی پختسیستم بخار شویسیستم راهنمای سخنگونمایشگر اطلاعات به زبان های مختلفهشدار اتمام پختپخت سریع پیتزا

جدید
جدید
1,100,000 تومان

مايكروويو / گريل / پخت با هواي گرم / پخت تركيبيمحفظه استيل كندويي جهت تسريع پختسيستم بخارشويقفس گرمكن ظرفميزان نگهداشت انرژيقفل كودك

جدید
جدید
1,100,000 تومان

گنجایش 24 لیترعملکرد تخمیربرشته کردن غذا با هیتر فوقانیبوزدایی هوشمند5 برنامه پخت اتومات غذایخزدایی به دو روش وزن و زمانمحفظه استیل مقاومصفحه نمایشگر LED

جدید
جدید
1,130,000 تومان

گريل (سه جهت)-پخت با هواي گرم-پخت تركيبي-تخمیرجوجه گردان (6 سيخ)2 ولوم گردشيقفل كودك ظرفیت 34 لیتردارای کانوکشندارای پخت گرم

جدید
جدید
1,250,000 تومان

تکنولوژی تابش جهت امواج CRSجوجه گردان افقیزمان بندی پختسیستم بخار شویهشدار اتمام پختپخت سریع پیتزااستیل مقاوم31 لیترقفل کودکولوم گردشی

جدید
جدید
1,100,000 تومان

گريل (سه جهت)-پخت با هواي گرم-پخت تركيبي30 لیترجوجه گردان (6 سيخ)تكنولوژي تابش چند جهته امواجمحفظه استيل مقاوم2 عدد سه پايه فلزي كوتاه و بلند

جدید
جدید
1,300,000 تومان

جوجه گردان (6 سيخ)تكنولوژي تابش چند جهته امواجمحفظه استيل مقاومنمايشگر اطلاعات به 6 زبان مختلف2 عدد سه پايه فلزي كوتاه و بلند2 ولوم گردشيقفل كودك

LiveZilla Live Chat Software