لباسشویی

جدید
جدید
2,000,000 تومان

ظرفیت لباسشویی7 کیلوییمصرف انرژی +Aموتور تسمه ایموتور 1200 دورصفحه نمایش LED9 برنامه های شستشوورودی لوله آب سرد و گرمدو شیر خروجی شیر آب

جدید
جدید
2,260,000 تومان

صفحه نمایشگر LED سیستم شستشوی اقتصادیظرفیت 7 کیلوگرماندازه باز شدن درب 180 درجهدور موتور 1400رتبه مصرف انرژی +Aنوع مخزن الماسهنوع موتور بدون تسمه

جدید
جدید
2,242,400 تومان

ظرفیت 7 کیلوییمصرف انرژی +++Aنوع موتور :دایرکت درایودور موتور 1400 دورنوع صفحه نمایش LED12 برنامه های شستشوورودی لوله آب سرد و گرمخروجی شیر آب تک شیر

جدید
جدید
2,400,000 تومان

ظرفيت 7 کیلوییدور موتور 1400 دور در دقیقه12 برنامه شستشوتخلیه مخزنشستشوی دستیشستشوی سریع 33 دقیقهصفحه کلید لمسینمایشگر LEDمصرف انرژی 35% - +++A

جدید
جدید
2,070,000 تومان

ظرفیت ۸ کیلوانرژی ++Aتکنولوژی نانو سیلورسیستم هوشمند عیب یابسیستم شستشو با ذخیره زمانیشستشوی سریع ۳۰ دقیقه ایسیستم شستشوی ضد چروکدور خشک کن قابل تنظیم

جدید
جدید
2,120,000 تومان

ظرفیت ۸ کیلو انرژی ++Aتکنولوژی نانو سیلورسیستم هوشمند عیب یابسیستم شستشو با ذخیره زمانیشستشوی سریع ۳۰ دقیقه ایسیستم شستشوی ضد چروکدور خشک کن قابل تنظیم

جدید
جدید
2,400,000 تومان

ظرفیت شستشو ۸ کیلوگرمتکنولوژی نانو سیلورسیستم شستشوی ضد چروکدور خشک کن قابل تنظیمصفحه نمایشگر LEDسیستم شستشوی اقتصادیسرعت چرخش موتور1400 دور در دقيقه

جدید
جدید
2,100,000 تومان

ظرفیت شستشو ۸ کیلوگرمکلاس انرژی ++Aه)شستشوی سریع ۳۰ دقیقه ایسیستم شستشوی ضد چروکدور خشک کن قابل تنظیمصفحه نمایشگر LEDسیستم شستشوی اقتصادی

جدید
جدید
2,150,000 تومان

ظرفیت شستشو ۸ کیلوگرمکلاس انرژی ++Aشستشوی سریع ۳۰ دقیقه ایسیستم شستشوی ضد چروکدور خشک کن قابل تنظیمصفحه نمایشگر LEDسیستم شستشوی اقتصادی

جدید
جدید
2,400,000 تومان

ظرفیت شستشو ۸ کیلوگرمکلاس انرژی ++Aسیستم شستشو با ذخیره زمانیشستشوی سریع ۳۰ دقیقه ایسیستم شستشوی ضد چروکدور خشک کن قابل تنظیمسیستم شستشوی اقتصادی

جدید
جدید
2,200,000 تومان

ظرفیت شستشو ۸ کیلوگرمانرژی ++Aتکنولوژی نانو سیلورسیستم هوشمند عیب یابسیستم شستشو با ذخیره زمانیشستشوی سریع ۳۰ دقیقه ایسیستم شستشوی ضد چروک

جدید
جدید
2,210,000 تومان

ظرفیت ۸ کیلوگرم انرژی ++Aتکنولوژی نانو سیلورسیستم هوشمند عیب یابشستشوی سریع ۳۰ دقیقه ایسیستم شستشوی ضد چروکدور خشک کن قابل تنظیمسیستم شستشوی اقتصادی

در هر صفحه
LiveZilla Live Chat Software