15 اینچ و بزرگتر

جدید
جدید
2,470,000 تومان

اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ طبقه‌بندي: کاربري مالتي‌مديا ظرفيت حافظه RAM: 8 گيگابايت ظرفيت حافظه داخلي: يک ترابايت سري پردازنده: Core i5

جدید
جدید
2,920,000 تومان

اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ طبقه‌بندي: کاربري مالتي‌مديا، کاربري عمومي ظرفيت حافظه RAM: 12 گيگابايت ظرفيت حافظه داخلي: يک ترابايت سري پردازنده: Core i7

جدید
جدید
4,900,000 تومان

اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچمخصوص بازي، کاربري مالتي‌مديا، کاربري عمومي ظرفيت حافظه RAM: 16 گيگابايت ظرفيت حافظه داخلي: دو ترابايت سري پردازنده: Core i7

جدید
جدید
2,800,000 تومان

اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ طبقه‌بندي: کاربري مالتي‌مديا ظرفيت حافظه RAM: 8 گيگابايت ظرفيت حافظه داخلي: يک ترابايت سري پردازنده: Core i7

جدید
جدید
1,960,000 تومان

اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ طبقه‌بندي: کاربري مالتي‌مديا، کاربري عمومي ظرفيت حافظه RAM: 4 گيگابايت ظرفيت حافظه داخلي: يک ترابايت سري پردازنده: Core i3

جدید
جدید
2,540,000 تومان

اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ طبقه‌بندي: کاربري مالتي‌مديا ظرفيت حافظه RAM: 8 گيگابايت ظرفيت حافظه داخلي: يک ترابايت سري پردازنده: Core i5

جدید
جدید
2,860,000 تومان

اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ طبقه‌بندي: کاربري مالتي‌مديا ظرفيت حافظه RAM: 12 گيگابايت ظرفيت حافظه داخلي: يک ترابايت سري پردازنده: Core i7

جدید
جدید
2,200,000 تومان

اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ طبقه‌بندي: کاربري مالتي‌مديا، کاربري عمومي ظرفيت حافظه RAM: 4 گيگابايت ظرفيت حافظه داخلي: يک ترابايت سري پردازنده: Core i5

جدید
جدید
2,525,000 تومان

اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ طبقه‌بندي: کاربري مالتی مدیا ظرفيت حافظه RAM: 8 گيگابايت ظرفيت حافظه داخلي: يک ترابايت سري پردازنده: Core i7

جدید
جدید
1,020,000 تومان

 اندازه صفحه نمايش: 15.6 اينچ طبقه‌بندي:کاربري عمومي ظرفيت حافظه RAM: 2 گيگابايت ظرفيت حافظه داخلي: 500 گیگابایت سري پردازنده: Celeron

LiveZilla Live Chat Software