استیل البرز سینک ظرفشویی

جدید
جدید
1,098,360 تومان

ابعاد سینکCM 52 × 120ابعاد لگن بزرگ CM 37/2 × 45ابعاد لگن کوچک CM 33/2 × 35/5عمق لگن بزرگ CM 18عمق لگن کوچک CM 17 محل نصب شیر آبجا مایع و محل نصبجاذب صدا

جدید
جدید
1,175,200 تومان

ابعاد سینکCM 52 × 120ابعاد لگن بزرگ CM 37/2 × 45ابعاد لگن کوچک CM 33/2 × 35/5عمق لگن بزرگ CM 18عمق لگن کوچک CM 17 محل نصب شیر آبجا مایع و محل نصبجاذب صدا

جدید
جدید
1,077,100 تومان

بعاد سینک CM 52 × 120 ظرفیت آب لگن بزرگ L 30 ظرفیت آب لگن کوچک L 19محل نصب شیر آب سرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 5/8

جدید
جدید
1,151,100 تومان

بعاد سینک CM 60 × 120 ظرفیت آب لگن بزرگ L 30 ظرفیت آب لگن کوچک L 19محل نصب شیر آب سرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 6.6

جدید
جدید
1,029,200 تومان

عمق لگن بزرگ CM 18عمق لگن کوچک CM 17ظرفیت آب لگن بزرگ L 30ظرفیت آب لگن کوچک (L 19محل نصب شیر آبجا مایع و محل نصبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندی

جدید
جدید
1,100,100 تومان

عمق لگن بزرگ CM 18عمق لگن کوچک CM 17ظرفیت آب لگن بزرگ L 30ظرفیت آب لگن کوچک (L 19محل نصب شیر آبجا مایع و محل نصبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندی

جدید
جدید
1,012,300 تومان

ظرفیت آب لگن بزرگ L 30ظرفیت آب لگن کوچک L 19جنس ورق استنلس استیل 304 – 18.10محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 4.9

جدید
جدید
1,090,000 تومان

ظرفیت آب لگن بزرگ L 30ظرفیت آب لگن کوچک L 19جنس ورق استنلس استیل 304 – 18.10محل نصب شیر آبسرریز روی سینیجاذب صدانوار آببندیوزن سینک (کیلو گرم) 6.1

جدید
جدید
514,800 تومان

ابعاد سینک (CM 50/5 × 60/5عمق لگن بزرگ CM 16ظرفیت آب لگن بزرگ L 18جهت لگن وسطجنس ورق استنلس استیل 304 – 18/10ضخامت ورق MM 0/8محل نصب شیر آبجاذب صدا

جدید
جدید
227,000 تومان

ابعاد سینک CM 46 × 46عمق لگن بزرگ CM 16/5ظرفیت آب لگن بزرگ L 20/4جهت لگن وسطجنس ورق استنلس استیل 304 – 18/10ضخامت ورق (میلی متر) 0/8جاذب صدانوار آببندی

جدید
جدید
893,700 تومان

ابعاد بیرونی سینک : 20.7*52*116 سانتیمترظرفیت :49.4 لیترعمق لگن :18 سانتیمترجنس بدنه :استیل 304 ضد زنگ 10-18ضخامت : 0.8 میلیمتردارای نوار آب بندی، جاذب صدا

جدید
جدید
956,100 تومان

ظرفیت : 49.4 لیترعمق لگن : 18 سانتیمترابعاد محل نصب : 60 سانتیمترضخامت : 0.8 میلیمتردارای نوار آب بندی، جاذب صدابه همراه مایع براق کننده و الگوی برش

در هر صفحه
LiveZilla Live Chat Software