راسل هابز توستر

جدید
جدید
464,000 تومان

رنگ آبی: شروع ب تست شدنرنگ بنفش: 50% تست شده رنگ قرمز:تقریبا انجام شدرنگ سبز:نان تست آماده1000W55٪ تست سریع ترسینی خرده نانتکنولوژی سریع تر

جدید
جدید
232,000 تومان

گرم نگه داشتن نانشکاف گسترده طراحی شده برای یرش های ضخیم تر نان1000 واتسینی خرده نان متحرکلغو خودکاربدنه فولادقابلیت یخ زدایی

جدید
جدید
253,000 تومان

2 تکه اسلت طولانی توسترسینی خرده نان متحرک تست شدن قابل تنظیمیخ زداییخاموش شدن خودکارگرم نگهداشتن نانبدنه فولاد ضد زنگ

جدید
جدید
440,000 تومان

1050 واتمخزن جمع اوری سیمپایه بدون لغزشسینی جمع اوری خرده نان متحرکقایلبیت یخ داییبدنه فولاد ضد زنگقابلیت تنظیم سوخاری شدن

جدید
جدید
332,000 تومان

بدنه فولاد ضد زنگ با رنگ آبی سلطنتیقابلیت تنظیم سوخاری شدن نان2 درگاه نانقابلیت یخ زداییدکمه لغو عملکرددارای چراغ نمایشگرراهنمای در مرکز گذاشتن نان

جدید
جدید
385,000 تومان

بدنه فولاد ضد زنگ با رنگ آبی سلطنتی2 عدد درگاه نان بلند توسترقابلیت آسانسور بالادکمه لغور عملکردقابلیت یخ زداییکنترل سوخاری شدن نانسینی اضافات نان

جدید
جدید
347,000 تومان

تا 55٪ سریعتر بارم2 درگاه ناندرگاه نان بزرگ برای نان ضخیمیخ زداییقایلیت لغور عملکردچراغ نشانگرسینی خرده نان متحرکقابلیت تنظیم سوخاری کردن نان

جدید
جدید
545,000 تومان

بدنه فولاد ضد زنگ همراه با پانل های شیشه ای قابل حملسینی متحرک برای اضافات خرده نان مقدار سوخاری شدن قایل تنظیمعملکرد یخ زداییقابلیت قطع کردن عملیات

جدید
جدید
532,000 تومان

1080 واتتوستر شیشه ایقابلیت سوخاریشدن قابل تنظیماسلات طولانیراهنماهای محور نان چراغ نشانگر LED قرمزقابلیت یخ زداییدکمه قطع عمکردسینی خرده نان متحرک

جدید
جدید
0 تومان

2 تکه اسلت طولانی توسترسینی خرده نان متحرکتست شدن قابل تنظیمیخ زداییخاموش شدن خودکارگرم نگهداشتن نانبدنه فولاد ضد زنگ

LiveZilla Live Chat Software