راسل هابز سرخ کن

جدید
جدید
870,000 تومان

60 دقیقه تایمر خودکار خاموشدما متغیر تا 200 درجه سانتی گرادپایه های بدون لغزش2 لیتر ظرفیت کشو

جدید
جدید
0 تومان

سیستم سریع د گردش هوای گرمپخت چند منظوره: سرخ کردن مثل آتش، پخت، کباب کردنظرفیت 3 لیتردرب کشویی با پنجره دید بزرگتایمر 60 دقیقه خاموش شدن خودکار

LiveZilla Live Chat Software