بوش ظرفشویی

جدید
جدید
3,239,700 تومان

ساخت آلمانظرفیت: 12+1کلاس مصرف انرژی: A+5 برنامه شستشو

جدید
جدید
3,375,200 تومان

ساخت آلمانظرفیت: 14 نفرکلاس مصرف انرژی: A+سطح صدا: 46 dB(A) re 1 pW

جدید
جدید
2,915,000 تومان

ساخت ترکیهظرفیت: 14 نفرهمصرف آب: ۱۰ لیتررتبه انرژی: +A

جدید
جدید
3,095,200 تومان

ساخت ترکیهظرفیت: 14 نفرهمصرف آب: ۱۰ لیتررتبه انرژی: +A

جدید
جدید
3,510,700 تومان

ساخت آلمانظرفیت: 14 نفرهمصرف آب: 9.5 لیتررتبه انرژی: ++A

جدید
جدید
3,646,300 تومان

ساخت آلمانظرفیت: 14 نفرهمصرف آب: 9.5 لیتررتبه انرژی: ++A

جدید
جدید
3,781,900 تومان

ساخت آلمانظرفیت 14 نفرهسطح صدا 38 دسی بلرتبه انرژی A+

جدید
جدید
3,817,000 تومان

ساخت آلمانظرفیت 14 نفرهسطح صدا 44 دسی بلرتبه انرژی A++مصرف آب 6.5لیتر

جدید
جدید
3,917,400 تومان

ساخت آلمانظرفیت: 12+2کلاس مصرف انرژی: A+6 برنامه شستشو

جدید
جدید
4,052,900 تومان

ساخت آلمانظرفیت 14نفرهکلاس مصرف انرژی A++مصرف آب 6.5 لیتر

جدید
جدید
4,597,000 تومان

ساخت آلمانظرفیت: 13نفرهکلاس مصرف انرژی: A+++مصرف 7 ليتر آب

جدید
جدید
4,851,000 تومان

ساخت آلمانظرفیت: 14نفره8 برنامه شستشوکلاس مصرف انرژی: A++

در هر صفحه
LiveZilla Live Chat Software