مگامکس آون توستر و توستر

جدید
جدید
1,700,000 تومان 1,650,000 تومان

عملکرد دیجیتالدمای قابل تنظیم از 60 تا 230 درجه سانتيگرادالمنتهاي استيل ضد زنگ بدنه تمام استیلجوجه گردانکانوکشنسینی جداشوندهدارای لامپ داخلیظرفیت 60 لیتر پوشش مخصوص جهت تسهيل...

جدید
جدید
1,250,000 تومان

عملکرد ديجيتال - المنتهاي استيل ضد زنگ - سيني جدا شونده کف - کانوکشن-28 ليتر-از 60 تا 230 درجه سانتيگراد-تمام استيل-

جدید
جدید
1,350,000 تومان

 عملکرد دیجیتال. دارای جوجه گردان و کانوکشن. بدنه تمام استيل. المنت هاي استيل ضد زنگ.  قابلیت تنظيم دما از  60c تا230 . پوشش مخصوص جهت تسهيل نظافت داخل توستردوسال ضمانت اولترایک سال ضمانت سان...

جدید
جدید
1,800,000 تومان

عملکرد دیجیتال دمای قابل تنظیم از 60 تا 230 درجه سانتيگراد المنتهاي استيل ضد زنگ  بدنه تمام استیل جوجه گردان کانوکشن سینی جداشونده دارای لامپ داخلی ظرفیت 70 لیتر

LiveZilla Live Chat Software